..... Výchovné odděleníSociálně-výchovné oddělení

Na sociálně-výchovném úseku pracuje 9 zaměstnanců, kteří zde pracují převážně s 48 klienty.

Sociálně-výchovná činnost je zaměřena na všestranný rozvoj osobnosti klienta s přihlédnutím k jeho individuálním schopnostem a zvláštním potřebám, na základě individuálního plánu.Za účelem vzdělávání nabízíme klientům možnost výuky v ,,malé škole", která je v areálu našeho ústavu a výuku zajišťuje náš výchovný pracovník.

V rámci kulturního vyžití pořádáme pro klienty tuzemské rekreační pobyty, jednodenní výlety, navštěvujeme divadla, kina, výstavy, atd. Jsme pravidelnými účastníky tanečních kurzů pro mentálně handicapované spoluobčany v Hradci Králové a letních táborů v Deštném v Orl.horách.

K pravidelným pohybovým aktivitám se věnujeme v naší tělocvičně, pořádáme sportovní hry pro naše klienty, zúčastňujeme se sportovních aktivit pořádaných jinými organizacemi (pochody, turnaje ve stolní tenisu, přehazované a badmintonu, sportovní hry) a navštěvujeme bazén ve Všestarech.

 

 

Dále nabízíme možnost seberealizace v zájmových kroužcích.

    Jedná se o kroužky:
  • vaření
  • drátkování
  • košíkářství
  • hudební
  • počítače

Kromě výše uvedených aktivit se dále věnujeme malování, výtvarnictví, práci se dřevem, na zahradě a v přilehlém parku.

... 2006 ANELLA ...