..... Sponzoři  

Zde se patří poděkovat všem sponzorům, kteří nám přispěli a přispívají nějakou finanční částkou, věcným darem či jinou formou na zkvalitnění života lidí s mentálním postižením a péči o naše klienty, protože bez jejich pomoci bychom některé věci nemohli uskutečnit. Také zde není účelem zveřejnit výši sponzorských darů jednotlivých dárců, protože my si vážíme Všech našich sponzorů, ač se podílejí třeba i jen minimální částkou či jinou pomocí. Je to totiž výraz jejich sociálního
cítění a ochota pomoci lidem s postižením.

Děkujeme především těmto sponzorům:
 • AXIN Trading s.r.o., Nový Bydžov
 • K + K Kosice a.s.
 • Stavoka Kosice a.s.
 • Kombi Kosice
 • Gool s.r.o., Smidary
 • ACZ-NB s.r.o., Nový Bydžov
 • Břemus spol. s r.o., Nový Bydžov
 • Filup-elektro, spol s r.o., Bydžovská Lhotka
 • Radek Žampa - ANELLA, Nový Bydžov
 • Roman Coufal - Truhlářství, Červeněves
 • Martin Kodr - Auto Japan, Smidary
 • Roman Wojcik - Autotransport, Červeněves
 • JUDr. E. Mráz , Praha
 • Euron s.r.o., Praha
 • 2K Trade s.r.o., Nový Bydžov
 • Zahradní centrum - Karel Haták, Nový Bydžov
 • SINTOP s.r.o., Nový Bydžov
 • Elektro Mocek s.r.o., Nový Bydžov
 • Iva Tobišková, Kobylice
 • Škvrna s.r.o., Hořice

Dary jsou využity především k podpoře aktivního života našich klientů, zejména na kulturní a společenské akce. Je však také možné přímo v darovací smlouvě uvést účel použití Vašeho daru.

Jestliže u sebe objevíte pocit pomoci našim klientům, neváhejte a spojte se
s vedením ÚSP Chotělice k projednání dalších náležitostí ohledně
Vaší pomoci.

Uvítáme každý Váš příspěvek pro naše klienty a předem Vám
za Vaši pomoc velmi děkujeme.

... 2006 ANELLA ...