..... Služby- Ubytování
   (jednolůžkové až třílůžkové pokoje v hlavní budově zámku, dvoulůžkové pokoje v    6-ti bytovce)

- Stravování (zajištěno celodenní stravování)

- Sociální, výchovné a vzdělávací služby (v rozsahu schopností klientů)

- Zdravotní péče

- Terapie (arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie, aromaterapie)

- Sociální poradenství (obecné)

- Podpora a pomoc při prosazování práv a zájmů klientů

- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.


... 2006 ANELLA ...