..... Přijetí do ÚSPŽádost o umístění do našeho zařízení je možné si vyzvednout osobně nebo na webových stránkách ústavu pod hlavičkou „ POTŘEBNÉ DOKUMENTY".

Vyplněnou žádost předáte osobně nebo zašlete poštou na adresu:

Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice
Chotělice 89
50353 Smidary

Vaše žádost bude zapsána do pořadníku čekatelů a každý žadatel bude písemně vyrozuměn o zaevidování žádosti.

Dále Vám samozřejmě nabízíme možnost prohlídky našeho zařízení.

V případě potřeby Vám podá bližší informace, včetně aktuálních úhrad za poskytované služby sociální pracovnice ÚSP Chotělice.

... 2006 ANELLA ...