..... HistorieÚstav sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice je umístěn v pěkném prostředí rozlehlého parku,cca 10km od Nového Bydžova,v zámku vystavěném na pokraji lesa v pseudorenesančním slohu roku 1875 majitelem papíren v městečku Hostinné Janem Jindřichem Lorencem.Roku 1893 byl zámeček prodán vdovou po Janu Jindřichovi Lorencovi hraběti Westphalen - Türstenberg.Ten ho však daroval věnem své dceři,která se provdala za hraběte Emanuela Mendsdorf - Poulily. Mensdorfské panství trvalo až do roku 1945.Po válce, od roku 1945 sloužil zámek jako útulek pro děti a potom jako domov důchodců.V roce 1965 byl domov důchodců přestěhován do Hradce Králové a zámku bylo využito jako Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež.Tomuto účelu slouží dodnes.

Prvním ředitelem v nově vzniklém ústavu byl až do roku 1972 p.Řehák ze Smrkovic. V roce 1972 z ústavu odešly řádové sestry a byly nahrazeny civilními zdravotními sestrami.V roce 1996 došlo novou přístavbou k rozšíření hlavní budovy zámku a tím i zvýšení kapacity ubytovaných klientů.

... 2006 ANELLA ...